Opłaty

Czesne miesięczne620miesięcznie

Obejmuje:

 • pobyt dziecka w klubie
 • wyżywienie
 • środki higieniczne.

UWAGA! Od września 2019r. czesne miesięczne wyniesie 550 zł. Będzie to stawka stała (bez odliczeń).

Promocja-100miesięcznie

na drugie i kolejne dziecko

Wpisowe200jednorazowo

Przeznaczone na:

 • rezerwację miejsca w klubie
 • ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków
 • materiały plastyczne (m.in. kredki, papier)
 • koszty organizacji drobnych upominków dla dzieci z okazji Święta Wielkiej Nocy, Mikołaja, Bożego Narodzenia
Wyżywienie dziecka10dziennie (wliczone w czesne)

Obejmuje:

 • śniadanie
 • obiad (zupa)
 • obiad (drugie danie)
 • podwieczorek.

Wpisowe

Wpisowe wynosi 200 zł i jest opłatą jednorazową, która jest przeznaczona na:

 • rezerwację miejsca w klubie
 • ubezpieczenie dziecka od następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • materiały plastyczne (m.in. kredki, papier)
 • koszty organizacji drobnych upominków dla dzieci z okazji Święta Wielkiej Nocy, Mikołaja oraz Bożego Narodzenia.

Wpisowe płatne jest na konto 53 1090 1418 0000 0001 3709 7690 (w tytule wpisując: KLUB + imię i nazwisko dziecka).

Czesne miesięczne

Czesne miesięczne za opiekę nad dzieckiem wynosi 620zł i płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Opłaty na dany miesiąc przesyłamy smsem na początku każdego miesiąca na numer wskazany w umowie.

Cena obejmuje:

 • pobyt dziecka w klubie
 • wyżywienie
 • środki higieniczne.

W przypadku zapisu dwójki lub więcej dzieci do Przedszkola Bajkowy Dwór lub do Klubu Dziecięcego Bajkowy Zakątek, otrzymują Państwo zniżkę w kwocie 100 zł na drugie i kolejne dziecko, przez cały okres trwania umowy.

Wyżywienie

W naszej placówce korzystamy z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. Wyżywienie obejmuje:

 • śniadanie
 • obiad (zupa)
 • obiad (drugie danie)
 • podwieczorek.

W przypadku nieobecności dziecka i zgłoszeniu tej nieobecności telefonicznie bądź smsem do godziny 8.00, wówczas za każdy dzień nieobecności odliczamy 10 zł za żywienie. Czesne w kolejnym miesiącu jest umniejszane o odpowiednią kwotę, np. jeżeli dziecka w miesiącu wrzesień nie było 3 dni to płatność w październiku wyniesie 620zł-30zł=590zł.